Během následujících pár týdnů proběhnou na katedře řídicí techniky obhajoby čtyř dizertačních prací.
Doktorand Katedry řídicí techniky Libor Bukata získal za svou disertační práci prestižní cenu Wernera von Siemense v kategorii práce zabývající se konceptem Průmysl 4.0. Do této...
Schůze katedry řídicí techniky v Zengerově posluchárně KN:E-107
Špičkoví odborníci, finanční investice a velké ambice. Nové výzkumné centrum s názvem Smart Driving Solutions při naší katedře tvoří tým 13 vědců pod vedením Ing. Tomáše Haniše Ph...