Spolupráce s průmyslem

Naše pracoviště se dlouhodobě orientuje na spolupráci s průmyslovými partnery v oblasti primárního a aplikovaného výzkumu. Zároveň se podílíme na vývoji a konstukci prototypů a jiných průmyslových řešení. V minulosti našich služeb využilo množství firem a mezi nimi i velcí hráči na poli automatizace a řízení:

  • studentské projekty - témata semestrálních, bakalářských a diplomových prací na zakázku, využily firmy: Ricardo, Sidat, Unicontrols, Porsche, ...
  • témata dizertačních prací v návaznosti na průmyslová témata, využila firma: Honeywell
  • společné vědecko-výzkumné (R&D)
  • projekty financované z českých veřejných zdrojů: TAČR, MPO, … využily firmy: UNIS, Honeywell, Centrum aplikované kybernetiky, ...
  • mezinárodní vědecko-výzkumné projekty: Evropský FP6, FP7
  • hospodářské smlouvy, využily firmy: ČEPS, AŽD, Unicontrols, EPCE, SIDAT, ...
  • kurzy a školení "na míru" pro firmy v oblastech:
  • specializovaných technologií (VxWorks, CAN, Profibus, IPv6, ...)
  • obecných metod a postupů (pokročilé metody řízení, … )
  • partnerství a sponzoring (Robosoutěž, FCC Public, Amper, Electron, ...)
Za obsah odpovídá: