Náš článek v časopise Computers & Operations Research

Prestižní časopis Computers & Operations Research nedávno publikoval článek skupiny Průmyslové Informatiky popisující rozvrhování výpočetně náročných úloh. Článek je zaměřen na vývoj algoritmů pro klient-server aplikace, které při přetížení serverů umožňují snížit kvalitu řešení pro dosažení kratší doby odezvy. Tento výzkum byl proveden v rámci projektu DEMANES, který se zabýval návrhem adaptivních systémů.

István Módos, Přemysl Šůcha, Roman Václavík, Jan Smejkal, Zdeněk Hanzálek, Adaptive online scheduling of tasks with anytime property on heterogeneous resources, Computers & Operations Research (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2016.06.008.