Počítačová učebna KN:E-2

Počítačová učebna E-2 je primárně určena pro podporu výuky v bakalářské a magisterské etapě. Je využívána v předmětech, kde si studenti v rámci cvičení ověřují své znalosti při náročných výpočtech a simulacích. Studenti zde pracují s programy na návrh elektronických zařízení a to jak v úrovni obecné - při simulaci jejich činnosti, tak v podobě praktické - až po návrh plošných spojů apod. V učebně je pevně umístěno 20 PC pro studenty, které jsou koncipovány jako multiplatformní stroje, je na nich možné používat aplikace určené jak pro Microsoft Windows, tak pro Linux formou naší bezdiskové distribuce Debian/GNU. K dispozici je široká nabídka předinstalovaného software dle aktuálních potřeb vyučovaných předmětů. Učebna je pokryta signálem sítě Eduroam a zároveň jsou zde volně k dispozici zásuvky pro připojení studentských notebooků.

V základní výbavě učebny je prezentační technika v podobě dataprojektoru s velkou projekční deskou a pylonová tabule. Učitel může průběžně ukazovat typické simulační postupy, předvádět různé varianty řešení, prezentovat získané výsledky. Učebna je současně navržena tak, aby umožňovala z hlediska bezpečnosti samostatnou činnost studentů bez přítomnosti vyučujícího. Díky tomu ji studenti v době mimo rozvrhovanou výuku hojně využívají pro práci na svých semetrálních, bakalářských a diplomových pracích. Předsíň učebny s šesti pracovními místy může sloužit jako malá studovna, kde mohou jednotlivci nebo malé týmy pracovat na řešení úloh.