Radek Beňo: obhajoba dizertační práce: Distributed Identification of Nonlinear Systems using Regularization

14.09.2018 - 11:00
Obhajoba dizertační práce proběhne v místnosti KN:E-14.